Monday, Sep 16th

Zadnje ažuriranje11:57:28 AM GMT

Ovdje se nalazite: Vijesti Rat i Zlocini Ubiparip u Hagu svjedok odbrane Mladicu

Ubiparip u Hagu svjedok odbrane Mladicu

  • PDF

Vojin Ubiparip, bivši komandant Kotorvaroške brigade VRS, je u iskazu na suđenju Ratku Mladiću istakao dobru saradnju sa Muslimanima iz Kotor Varoša, tvrdeći da je njegova brigada bila multikulturna. Odlazak Muslimana je, po njemu, bio posljedica pritiska koju je na lokalno stanovništvo vršila muslimanska Stranka demokratske akcije (SDA), dok se prema ratnim zarobljenicima postupalo u skladu sa Ženevskim konvencijama jer je Mladić insistirao da VRS poštuje zakone i običaje ratovanja.

Koliko je, zapravo, Kotorvaroška brigada bila multikulturna postalo je očito već nakon prvih nekoliko pitanja koje su svjedoku postavile sudije. Ubiparip je uspio da se sjeti jednog Muslimana i jednog Hrvata među oficirima u njegovoj brigadi.

Tužilac je u unakrsnom ispitivanju ukazao da je muslimansko stanovništvo kotorvaroškog sela Šiprage dobrovoljno predalo naoružanje i izjavilo lojalnost srpskim vlastima. Uprkos tome su protjerani, a lokalna džamija srušena, kao i sve ostale muslimanske bogomolje na području kotorvaroške opštine. Ubiparip kaže da je on bio protiv rušenja džamija. Na pitanje zašto nije poduzeo nikakve korake da istraži ko je srušio džamiju u Šipragama, rekao je da je to bio posao civilne policije.

Tužilac je, također, ukazao da je od Muslimana u Šipragama prije nego što su iseljeni traženo da srpskim vlastima predaju stoku, vozila i bijelu tehniku koji su, zatim, podijeljeni Srbima. Svjedok o tome navodno ništa ne zna iako se sjedište njegove brigade nalazilo upravo u tom selu. Muslimani su se, rekao je, "morali iseliti" jer im je SDA poručila da će, u suprotnom, biti uništeni. Malo zatim je, odgovarajući na pitanja sudija, rekao da on zapravo ne zna da li ta prijetnja stigla od muslimanskih vojnih ili civilnih vlasti.

Ubiparip je za komandanta Kotorvaroške brigade imenovan u junu 1993. godine. Tada, rekao je, nije bilo nikakvog protjerivanja, dok za raniji period, "ne može ništa da tvrdi". Na pitanje tužioca da li je po dolasku u Šiprage primijetio da tamo više nema seljana Muslimana odgovorio je da je zatekao "autohtono stanovništvo" i da su "svi bili tu". Valjda je zaboravio da je nešto ranije rekao da su Muslimani morali da odu.

(Sense Tribunal)