Tuesday, Dec 10th

Zadnje ažuriranje11:20:39 AM GMT

Ovdje se nalazite: Vijesti Rat i Zlocini Mladićeva odbrana: Nema dokaza o masakru u Grabovici

Mladićeva odbrana: Nema dokaza o masakru u Grabovici

  • PDF
Djekanovic

Hag - Odbrana bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS generala Ratka Mladića danas je u nastavku unakrsnog ispitivanja svjedoka Elvedina Pašića iz Kotor Varosa, pred Haškim tribunalom ukazivala da nema dokaza da su početkom novembra 1992. godine u školi u Grabovici, izvršena ubistva. Odbrana tvrdi da su nastradali muslimanski muškarci bili učesnici u borbama koje su se u opštini Kotor Varoš vodile od maja do novembra 1992. godine, ili da su, “ako se išta dogodilo, to uradili civili”.

Glavni advokat Branko Lukić ukazao je na dio iskaza svjedoka, u kojem je on opisao kako ga je na vratima autobusa nožem napala jedna žena, prijeteći da će ga zaklati.

Teza odbrane je da, pošto nema leševa, nema dokaza o ubistvima u Grabovici.

Elvedin Pašić sada živi u Americi, gdje su mu i majka, sestra i brat, a oca je posljednji put vidio u Grabovici.

Svjedok je rekao da su posmrtni ostaci njegovog strica pronađeni 2007. godine u Plickoj, a da se za ocem još traga.

Pašić je ulazio u autobus kojim su žene i djeca iz Večića iz Grabovice prevezeni do Travnika, a pomogao mu je jedan vojnik.

Odbrana je u dokaze predala dokument gdje Muharem Menzil izjavljuje da je njegov sin Neđad Menzil ubijen u mjestu Duboko, opština Kotor Varoš, a ne u Grabovici, i dokument kojim Munira Opakić iz Hrvaćana traži da se njen sin Ševal proglasi mrtvim, navodeći da je on nastradao kao pripadnik TO Kotor Varoši prilikom pokušaja proboja 3. novembra 1992. godine u rejonu Grabovice.

Prema tom dokumentu, Ševal je, “zajedno sa većom grupom saboraca, upao u četničku zasjedu i od tada mu se gubi svaki trag”.

U dodatnom ispitivanju, tužilac Kamila Bajbels je od svjedoka tražila da kaže da li je postojala razlika u tretmanu sela koja su potpisala izjavu o lojalnosti Srbima i sela čiji su stanovnici odlučili da se suprotstave.

Pašić je rekao da stanovnici sela koji su potpisali izjavu uopšte nisu bili bezbjedni tokom rata, a kao primjer je naveo selo Dabovce, u kojem je živjela njegova sestra.

- Vidjeli smo da kuće gore i da su ljudi odvedeni u Kožaru. Elvir Lebović, koji je jedini preživio, rekao je da su vojnici naredili da svi muškraci izađu i sve su ih strpali u ambar, pucali i zapalili ambar. On je razbio prozor i pobjegao i poslije završio sa nama na Grabovici. Ostali civili, među kojima i moja sestra, su odvedeni - ispričao je svjedok.

Pretresno vijeće kasnije će doneti odluku po podnescima odbrane, koja je juče podnijela hitan zahtjev za prekid suđenja u trajanju od šest mjeseci, zbog izmjena smjernica u vezi saslušanja svjedoka koji neće svjedočiti uživo.

(Reuters)